Du är här: 

Dialogmöte med kompetensprojekt i länet

Vi bjuder in personer som arbetar med/driver projekt i länet med syfte att utveckla/höja kompetensen hos anställda i företag/organisationer.

Ett flertal projekt drivs i länet som alla har som syfte att utveckla/höja kompetens hos anställda i länets företag/organisationer. Ofta har inte alla information om andra liknande projekt som drivs eller har drivits. 

Kompetensforum ser det som angeläget att samla projekten för ett dialogseminarium på eftermiddagen den 7 december.  

Syftet är att utbyta erfarenheter och lära av varandra, öka förståelsen för varandras projekt och ev. starta en process för att identifiera tänkbara samverkansområden. Kan Kompetensforum stödja utvecklingsprocesser som projekten driver?

Mer information kommer om tid och plats.

Titta gärna i Kompetensforums kalendarium http://www.regiongavleborg.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2013-04-24