Du är här: 

Gävles företagare höjer kompetensen ännu mer

Under våren höjer 451 anställda i tretton medelstora företag sin kompetens.
Den 17 januari  2011 startar utbildningar som finansieras av EU via Gävle kommun under namnet Kompetens.NU. Därmed får 29 företag med totalt 841 anställda en kompetenshöjning med stöd av Europeiska Socialfonden.

Gävle Kommuns Näringslivsavdelning har sedan augusti 2009 beviljats EU-finansiering för genomförande av fem förstudier som resulterat i fortsatt EU-finansiering för genomförande av två utbildningsomgångar under 2011-2012.
Kompetensinsatserna varierar och spänner över vitt skilda utbildningar beroende på bransch, marknadsplaner och företagens mer långsiktiga strategier.

Syftet med Kompetens.NU är att ge företagen möjlighet till utveckling och ökad konkurrenskraft samtidigt som det stärker medarbetarnas individuella kompetens på arbetsplatsen. Varje deltagande företag får ett upplägg som är anpassat till företagets egen verklighet där analys och utbildning är inledande aktiviteter som i sin tur sen inspirerar företagarna att ta nästa steg i verksamhetens utveckling.
Projekten ger också företag av olika storlek och från olika branscher tillfälle att mötas och byta erfarenheter och skapa nya nätverk.

Gävle kommun ser det som en viktig uppgift att bidra till att förbättra förutsättningarna för kommunens företag. Ökad kompetens är en nyckelfråga när konkurrensen ökar, och är av stor betydelse för kommunens utveckling i stort.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2013-04-24