Du är här: 

Välkomna till årets chefsdag!

Gävle är mitt i en spännande utveckling och tillväxt. Det ställer höga krav på hur vi arbetar, hur vi levererar våra tjänster och hur vi uppfattas.

Det handlar om att förstå våra kunder men också om alla medarbetares förutsättningar att möta dem i sin vardag. Vår värdegrund visar vägen till hur vi möter invånarna och hur vi möter varandra. "Framtidens kommun för att möta Gävles tillväxt och utveckling" - det är årets tema.

Du kan ta del av materialet från dagen här:
Förmiddagens presentationer
Eftermiddagens presentationer

Årets arbetsplats blev Bomhus hemtjänst och Årets chef blev Kia Fernlund. Läs gärna nyheten och se filmen om hemtjänsten.

Nästa års chefsdag hålls den 14/9 2018. Kallelser kommer via mejl. 

Tack för en bra chefsdag!

Vänligen
Göran Arnell
Kommundirektör


Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-22