Forskning

Bild på besökare i vår forskarsal

Välkommen till vår forskarsal!

I forskarsalen finns arkivförteckningar att söka i och det finns personal på plats som hjälper till att hitta rätt.

Alla är välkomna att ta del av kommunarkivets handlingar.
Vissa arkiv har förbehåll, vilket betyder att vi måste göra en sekretessbedömning av innehållet innan ni kan ta del av det.

Att forska i arkivhandlingar kan ta tid och kräva tålamod. Det är därför bra att förbereda sig inför besöket, och avsätta rimlig tid för sin forskning. Det är ofta bra att ta reda på vem som har ansvaret för den fråga som man vill forska om.

Du kan fotografera själv med egen kamera eller beställa kopior som debiteras enligt fastställd taxa. Dock kopierar vi inte sköra eller riktigt gamla handlingar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-03