Kontakt Samhällsbyggnad Gävle

Samhällsbyggnad Gävle
Postadress: 801 84 GÄVLE
Besöksadress: Kyrkogatan 22
Telefon 026-17 80 00 växel, fax 010-451 60 04
E-post: samhallsbyggnad@gavle.se

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Roland Nilsson (M), tel. 026 - 17 80 40
E-post: roland.nilsson@gavle.se

Vice ordf. Kjell Helling (L), tel. 026-17 93 94 alt. 070 - 653 43 32 
E-post: kjell.helling@gavle.se
 

Sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden

Anita Ivarsson, tel 026-17 82 18
E-post: anita.ivarsson@gavle.se

Ordförande Jävsnämnden

Ordförande Pia Jansson (M), tel. 070 - 585 13 04
E-post: pia.b.jansson@gavle.se

Vice ordf. Azad Taher (L), tel 073 - 369 13 90
E-post: azad.taher@hotmail.com 

Sekreterare Jävsnämnden

Lena Arnberg, tel 026-17 80 05
E-post: lena.arnberg@gavle.se 

Förvaltningschef 

Eva Jackson, telefon 026-17 96 13

Kommunikationsansvarig

Mattias Bergström, telefon 026-17 82 49

Avdelningar

Administration

Administrativ chef Tuija Otterstam, telefon 026-17 96 05

Bygglov

Bygglovschef Åsa Larsson, telefon 026-17 89 65

Fysisk planering

Planchef Ulrica Olsson, telefon 026-17 83 76

Gata och park

Gata- och parkchef Karl Blad, telefon 026-17 84 41

Lantmäteri och Geografisk Information

Avdelningschef, Tommy Köhn, telefon 026-17 83 70
Lantmäterichef, Karin Linjer, telefon 026-17 83 46

Mark och exploatering

Mark- och exploateringschef Jan Karlgren, telefon 026-17 83 81

Miljö- och hälsoskydd

Tillförordnad miljöchef Patrik Gustavsson, telefon 026-17 83 17

Trafik och tillstånd

Trafik- och tillståndschef Helena Werre, telefon 026-17 82 56

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-13