Socialtjänst Gävle

Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg inom Gävle kommun och arbetar för positiva förändringar i utsatta människors liv genom bistånd, sociala tjänster och andra insatser.

Ambitionen är att kunna ge barn, ungdomar och vuxna råd, stöd och hjälp, i första hand på hemmaplan och i närmiljön. Insatserna ska alltid bygga på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Barnets bästa står alltid i centrum för vårt arbete. Andra verksamheter är till exempel beslut om utskänkningstillstånd samt bidrag till enskilda och föreningar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-26