Du är här: 

Kommunfullmäktige

Gruppbild på kommunfullmäktigeledamöterna

Kommunfullmäktige är Gävle kommuns högsta beslutande organ, Gävles egen “riksdag”. De 65 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen.

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. De ärenden fullmäktige fattar beslut om har i allmänhet tidigare behandlats i nämnder och styrelser.

När de politiska besluten övergår till praktiskt genomförande, görs detta av de anställda (så kallade "tjänstemän") i de olika förvaltningarna och bolagen. Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden och sammanträdena är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktige har egna revisorer som granskar hela den kommunala verksamheten.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-05