Äldre kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, upprättade före 1 januari 2018.

Kallelser 2015- 2016 samt kallelser och protokoll 2017

Kallelser från 2015-2016 samt kallelser och protokoll från 2017 hittar du här.

Protokoll 2016

Protokoll 2016-12-12
Protokoll 2016-11-21
Votering § 5 2016-11-21
Votering § 8 2016-11-21
Votering § 12 2016-11-21
Protokoll 2016-10-24
Protokoll 2016-09-26
Votering § 15 160926
Protokoll 2016-06-20
Protokoll 2016-05-23

Votering § 11
Votering § 11
Votering § 14

Protokoll 2016-04-25
Protokoll 2016-03-21
Protokoll 2016-02-22

Protokoll 2015

Protokoll 2015-12-14

Protokoll 2015-11-23
Votering 2015-11-23 § 1

Protokoll 2015-10-26

Protokoll 2015-09-28

Protokoll 2015-07-08
Votering 2015-07-08 § 1

Protokoll 2015-06-22
Votering 2015-06-22 §1
Votering 2015-06-22 § 4

Protokoll 2015-05-25

Protokoll 2015-04-27

Protokoll 2015-03-23 

Protokoll 2015-02-23

Kallelser och protokoll 2014

Kallelse 2014-12-15 (filstorlek 4 mb) Protokoll 2014-12-15
Kallelse 2014-11-24 Protokoll 2014-11-24
Votering 2014-11-24 § 12
Kallelse 2014-10-27 (filstorlek 7 mb) Protokoll 2014-10-27
Votering 2014-10-27 § 1
Kallelse 2014-09-29 (filstorlek 11 mb) Protokoll 2014-09-29
Kallelse 2014-06-23 Protokoll 2014-06-23
Kallelse 2014-05-26 Protokoll 2014-05-26
Votering 2014-05-26 § 11
Kallelse 2014-04-28 (filstorlek 15 mb) Protokoll 2014-04-28
Kallelse 2014-03-24 (filstorlek 3 mb) Protokoll 2014-03-24

Kallelse 2014-02-24
Omvårdnadsnämndens svar på
revisionsrapport 

Protokoll 2014-02-24

Kallelser och protokoll 2013

Kallelse 2013-12-16

Protokoll 2013-12-16

Kallelse 2013-11-25

Protokoll 2013-11-25

Kallelse 2013-10-28

Protokoll 2013-10-28

Kallelse 2013-09-30

Protokoll 2013-09-30

Kallelse 2013-06-17 

Protokoll 2013-06-17

Kallelse 2013-05-27

Protokoll 2013-05-27

Kallelse 2013-03-25 Protokoll 2013-03-25 
Kallelse 2013-02-18 Protokoll 2013-02-18

Material från politikerdagen den 21 oktober 2013

Elisabet Huggs presentation Joakim Lundbergs presentation Lena Hisveds presentation

Material från politikerdagen den 23 april 2013

Gästrike Återvinnare, GK GIS-avd, FPX; Lantmäteriet, Politikerdag, HIG, ISSC

Kallelser och protokoll 2012

Kallelse 2012-12-17 Protokoll 2012-12-17 
Kallelse 2012-11-26  Protokoll 2012-11-26
Kallelse 2012-10-29 Protokoll 2012-10-29
Kallelse 2012-06-18 Protokoll 2012-06-18
Kallelse 2012-05-28 Protokoll 2012-05-28
Kallelse 2012-04-23 Protokoll 2012-04-23
Kallelse 2012-03-26 Protokoll 2012-03-26
Kallelse 2012-02-20     Protokoll 2012-02-20   

Kallelser och protokoll 2011

Kallelse 2011-12-12 Protokoll 2011-12-12
Kallelse 2011-11-28 Protokoll 2011-11-28
Kallelse 2011-10-31 Protokoll 2011-10-31
Kallelse 2011-09-26 Protokoll 2011-09-26
Kallelse 2011-06-20 Protokoll 2011-06-20
Kallelse 2011-05-30 Protokoll 2011-05-30
Kallelse 2011-05-02 Protokoll 2011-05-02
Kallelse 2011-03-28 Protokoll 2011-03-28
Kallelse 2011-02-14 Protokoll 2011-02-14

Beställ kallelser och protokoll från diariet

Jag vill beställa:
Vill du ha materialet skickat via e-post eller vanlig postgång? Debitering sker vid större beställningar.

Namn:
Adress:
Postnummer:
E-post:
 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-18