Kommunstyrelsen

Kallelsen till kommunstyrelsens sammanträden läggs ut en vecka innan mötet. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdesdagar 2017

 • 24 januari
 • 14 februari
 • 21 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 7 juni
 • 29 augusti
 • 19 september
 • 10 oktober
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 5 december

Sekreterare är Petter Bergeå.


Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-25