Kommunstyrelsen

Kallelsen till kommunstyrelsens sammanträden läggs ut en vecka innan mötet. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdesdagar 2018

 • 23 januari
 • 13 februari
 • 20 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 5 juni
 • 28 augusti
 • 18 september
 • 9 oktober
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 4 december

Sekreterare är Petter Bergeå.

Kallelser och protokoll från kommunstyrelsen hittar du här.


Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-18