Valnämnd

Valnämnden ansvarar för att allmänna val och andra förekommande val/folkomröstningar genomförs på ett korrekt sätt.

Valnämnden sammanträder följande datum:

 • 27 oktober 2017

Samtliga nämnders sammanträdesdagar kan du se här.

Information och kontakt:

E-post: valnamnden@gavle.se

 • Roland Nilsson (M), valnämnden ordförande
  076-79 97 070
 • Helen Åleskog, Chefsjurist
  026-17 81 50
 • Petter Bergeå, utredare
  026-17 84 50
 • Ann Westholm, kommunsekreterare
  026-17 81 04

Adress: Kommunledningskontoret, Stadshuset, Drottninggatan 22, 801 84  Gävle


Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-29