Du är här: 

Gävles företagare nöjda med kommunens arbete

25 april 2017 - Nyhet

Årets NKI-mätning ger fortsatt högt betyg till Gävle kommuns myndighetsutövning.

-Vi har högre index än tidigare inom markupplåtelser, men tappar när det gäller serveringstillstånd vilket kan förklaras med att Socialtjänst Gävle har haft ett resurstungt år, säger kommundirektör Göran Arnell.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Resultatet redovisas i Nöjd-Kund-Index (NKI) och sammanfattas i rapporten "Företagsklimat 2016" som släpps idag. Undersökningen bygger på att företagare som varit i kontakt med den kommunala myndighetsutövningen får utvärdera den hjälp de fått efter avslutat ärende.

- Det här är en viktig mätning för Gävle kommun. Vår myndighetsutövning påverkar företagarnas och medborgarnas förtroende för oss, så ett gott betyg är viktigt i vårt fortsatta arbete, säger Göran Arnell.

En kommun som har minst 70 i NKI anses ha ett högt betyg. Gävle har under de två senaste åren landat på totalt 70 i NKI, men i år visar mätningen på en svag tillbakagång till 69,1. Årets NKI mäts på ärenden som hanterats under 2016.

Myndighetsområde NKI 2017 NKI 2016 NKI 2015
Bygglov 65,5 66 61
Markupplåtelser 75,5 68 65
Miljö- och hälsoskydd 66,7 66 71
Brandtillsyn * 79 *
Serveringstillstånd/tillsyn 60 66 76
Livsmedelskontroll 76,5 76 **
Totalt 69,1 70 70

*Inte tillräckligt många svar för att kunna beräkna index.
**Mätningen genomfördes inte 2015.

Myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd har flest ärenden och har därför störst avtryck på den totala kundnöjdheten för en kommun.

- Det är glädjande att vi gör ett bättre resultat i år när det gäller både markupplåtelser och miljö- och hälsoskydd, ökat index visar att vårt förbättringsarbete har effekt. Att bygglovsindex håller sig på samma nivå är också ett gott betyg eftersom antalet bygglov ökar rekordartat varje år, säger Eva Jackson, förvaltningschef Samhällsbyggnad Gävle.

Däremot har NKI-index sjunkit när det gäller serveringstillstånd och tillsyn.

- Det är beklagligt att index sjunker, men samtidigt väntat eftersom 2016 var ett resurstungt år för Socialtjänst Gävle, säger Göran Arnell.

Gävle kommun arbetar aktivt med flera insatser för att förbättra verksamheten för medborgare och företagare.

- Under 2016 har kommunen genomfört introduktionsutbildningen "Service till företag" för alla nyanställda med myndighetsutövning och företagskontakter. Det kommer vi att fortsätta med under 2017. Vårt mål är att få ett ännu bättre resultat vid nästa års mätning, säger näringslivschef Johan Tunhult.

Så här tolkar du NKI:

  • NKI >80 Mycket högt
  • NKI 70–80 Högt
  • NKI 62–69 Godkänt
  • NKI 50–61 Lågt
  • NKI <50 Mycket lågt

Läs rapporten i sin helhet här

Tipsa andra om den här sidan