Försäkringar

Kommunen tecknar olycksfallsförsäkring för elever i för- grund- samt gymnasieskola inklusive friskolor för de elever som är mantalsskrivna i Gävle.

Med olycksfall menas plötslig yttre oförutsedd händelse som leder till kroppsskada. Försäkringen täcker vissa kostnader och ger ett visst skydd om skadan leder till bestående men. Försäkringen är tecknad i Svenska Kommun Försäkrings AB och avtalet gäller t.o.m. 2018-12-31. Även andra grupper är omfattade, se försäkringsbesked.

Skador anmäls till skaderegleringsföretaget Crawford & Co.

Vid frågor om skador gällande Kollektiv olycksfallsförsäkring, kontakta Crawford & Co, telefon 010-410 71 06 eller skicka e-post till olycksfall@crawco.se

Här finns blanketten för skadeanmälan kollektiv olycksfall.

Blanketten skickas till:

Crawford & Co
Box  6004
171 06 Solna

Vanliga frågor:

Gäller försäkringen vid sjukdom?
Svar: Nej. Försäkringen gäller endast vid olycksfall. Komplettering med försäkring som ger skydd vid invalidiserande sjukdom måste tecknas enskilt.

När gäller försäkringen?
I normalfallet gäller försäkringen endast under skol- och verksamhetstid. Vissa grupper är dock försäkrade dygnet runt.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-17

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer vid kris och olycka. Läs mer om 113 13