Du är här: 

Kontakt Omvårdnad Gävle

Postadress: Omvårdnad Gävle, Box 825, 801 30 GÄVLE
Besöksadress: Hamiltongatan 22
Tfn: 026-17 80 00, fax 010-157 97 10
E-post: omvardnad@gavle.se

Ordförande Omvårdnadsnämnden

Anders Jansson (M)
E-post: anders.jansson@gavle.se
Telefon: 026-17 87 61, mobil: 070-084 08 96. 

Förvaltningschef

Annmarie Sandberg
E-post: annmarie.sandberg@gavle.se 
Telefon: 026-17 87 23

Område/ansvar

Biträdande förvaltningschef

Lena Isokivelä,
E-post: lena.isokivela@gavle.se 
Telefon: 026-17 91 39 

Kommunikationschef

Marina Norrman
E-post: marina.norrman@gavle.se 
Telefon: 026-17 89 34

Chef Myndighet

Katarina Stistrup
E-post: katarina.stistrup@gavle.se 
Telefon: 026-17 82 82

Biståndschef - SoL

Ingela Söderlind
E-post: ingela.soderlind@gavle.se
Telefon: 026-17 90 75

Biståndschef - LSS/SoL/Avgifter

Britt-Inger Ärfström
E-post: britt_inger.arfstrom@gavle.se
Telefonnummer: 026-17 90 52

Tf. biståndschef - vårdplaneringsteam/kundtjänst/korttids-och boendesamordning

Helena Jansson 
E-post: helena.b.jansson@gavle.se 
Telefon: 026-17 94 10, 026-17 87 87

Chef Ordinärt boende

Anneli Lindblom
E-post: anneli.lindblom@gavle.se
Telefon: 026-17 72 49

Chef Vård- och omsorgsboende

Anette Falk
E-post: anette.falk@gavle.se 
Telefon: 026-17 72 69

Chef Funktionsnedsättning

Margaretha Eriksson
E-post: margaretha.eriksson@gavle.se
Telefon: 026-17 98 29

Chef Verksamhetsstöd

Ewa Molarin
E-post: ewa.molarin@gavle.se
Telefon: 026-17 89 79 

Chef Förebyggande verksamhet

Stina Nordström
E-post: stina.nordstrom@gavle.se  
Telefon: 026-17 89 21 

Ekonomichef

Rolf Hammar
E-post: rolf.hammar@gavle.se
Telefon: 026-17 93 05

HR-chef

Anita Bjurström
E-post: anita.bjurstrom@gavle.se
Telefon: 026-17 87 45

Nämndsekreterare

Lena Wigg
E-post: lena.wigg@gavle.se
Telefon: 026-17 88 13

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Lisa Hartung
E-post: lisa.hartung@gavle.se
Telefon: 026-17 83 62

Ulrica Carlsson
E-post: ulrika.carlsson@gavle.se
Telefon: 026-17 89 38

Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Ulla Hamrén
E-post: ulla.hamren@gavle.se
Telefon: 026-17 89 01

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-29

Kontaktuppgifter till Omvårdnads-
nämnden

I Förtroendemannaregistret hittar du kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare i Omvårdnadsnämnden. Kontaktuppgifter i Förtroendemannaregistret