Du är här: 

Kontakt Socialtjänst Gävle

 • E-post socialtjanst@gavle.se 
 • Telefon 026-17 80 00.
 • Post Socialtjänst Gävle, Gävle kommun, Box 803, 801 30 Gävle.
 • Fax 026-64 48 92.

Receptioner

Skeppargatan 15A

Barn-, ungdom- och familjeärenden
Telefon 026-17 95 70, 026-17 80 00.
E-post socialtjanst@gavle.se 
Besök Norra Skeppargatan 15A i Gävle, helgfria vardagar:

 • januari–maj
  Måndag–fredag kl. 08.00–11.45, 12.45–16.45.
 • juni–augusti
  Måndag–fredag: kl. 08.00–11.45, 12.45–15.45.
 • september–december
  Måndag–fredag kl. 08.00–11.45, 12.45–16.45.

Skomakargatan 6

Försörjningsstöd (socialbidrag), vuxenärenden (missbruk och beroende)
Telefon 026-17 80 00.
E-post socialtjanst@gavle.se 
Besök Skomakargatan 6 i Gävle, helgfria vardagar:

 • januari–maj
  Måndag–fredag: kl. 08.00–16:45.
 • juni–augusti
  Måndag–fredag: kl. 08.00–15.45.
 • september–december
  Måndag–fredag: kl. 08.00–16:45.

Socialjouren - när socialtjänsten har stängt

Kontakta socialjouren om du råkar ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Socialjourens telefonnummer och telefontider.

Verksamheter A-Ö

Du kan skicka e-post till alla verksamheter på adressen
socialtjanst@gavle.se

Barnahus Gävleborg
Beroendecentrum Gävle
Birka halvvägshus, telefon 026-17 98 28.
Boendeenheten, telefon 026-17 80 00.
Brottsförebyggarna i Gävle (BIG)

Familjeboendet, telefon 026-17 84 55.
Familjecentral Andersberg (FCA)
Familjehemsenheten
Familjerådgivningen
Familjerättsenheten
Familjestödet
Försörjningsstöd, socialbidrag

Grinden 

Hemsta öppenvård 
Hemstagården, telefon 026-17 91 53. 

Kompassen
Kontaktpersoner, telefon 026-17 95 70.

Mottagningsenheten, telefon 026-17 95 70.

Sesam, telefon 026-17 24 58
Socialbidrag, försörjningsstöd
Socialjouren
Socialnämnden
Stallgatan, telefon 026-12 88 24. 

Tillståndsenheten

Utredningsenhet Barn, telefon 026-17 95 70.
Utredningsenhet Ungdom, telefon 026-17 95 70.

Vuxenenheten

Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer

Chefer

Förvaltningschef, socialchef

Mats Collin
Telefon 026-17 87 74 (direkt), 026-17 80 00 (kundtjänst).
E-post mats.collin@gavle.se

Avdelningschef, Utredningsavdelningen

Lena Hörnell
Telefon
026-17 89 08 (direkt), 026-17 80 00 (kundtjänst).
E-post lena.hornell@gavle.se

Avdelningschef, Resursavdelningen

Eva Westman
Telefon
026-17 29 88 (direkt), 026-17 80 00 (kundtjänst).
E-post eva.westman@gavle.se

Avdelningschef, Stöd- och Förebyggandeavdelningen

Lars Lodin
Telefon
026-17 29 90 (direkt), 026-17 80 00 (kundtjänst).
E-post lars.lodin@gavle.se

Avdelningschef, Avdelningen för ensamkommande barn

Marie Halilovic'
Telefon
026-17 91 78 (direkt), 026-17 80 00 (kundtjänst).
E-post marie.halilovic@gavle.se

Politiker i Socialnämnden

Socialnämndens ordförande

Karin Hedberg
Kontaktinformation finns i Förtroendemannaregistret

Socialnämndens ledamöter och ersättare

Namn- och kontaktinformation finns i Förtroendemannaregistret

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-01-18

Misstanke om barn som far illa?

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till socialtjänsten eller polisen Mer om hur du gör en orosanmälan

Klaga på socialtjänsten?

Du som är missnöjd med socialtjänsten har rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart du ska vända dig beror på vad klagomålet gäller.