Du är här: 

Kontakt Socialtjänst Gävle

Sociala beredskapen | Verksamheter A-Ö | Chefer | Politiker

E-post socialtjanst@gavle.se
Post Socialtjänst Gävle, Gävle kommun, Box 803, 801 30 Gävle.
Telefon 026-17 80 00 (växel). Fax 026-64 48 92.

Receptioner

Familjeenheten

Barn-, ungdom- och familjeärenden
Reception 026-17 95 70.
E-post socialtjanst@gavle.se 
Besök Norra Skeppargatan 15A i Gävle:

 • Januari–maj*, september–december*
  Måndag, onsdag och torsdag: kl. 08.00–11.45, 12.45–16.45.
  Tisdag: kl. 08.00–11.45, 12.45–18.45.
  Fredag: kl. 08.00–11.45, 12.45–14.45.
 • Juni–augusti*
  Måndag-fredag: kl. 08.00–11.45, 12.45–15.45.

*= Helgfria vardagar

Biståndsenheten

Försörjningsstöd (socialbidrag) och vuxenärenden (missbruk och beroende)
Reception 026-17 90 00.
E-post socialtjanst@gavle.se 
Besök Skomakargatan 6 i Gävle:

 • Januari-maj*, september–december*
  Måndag-fredag: kl. 08.00–16:45.
 • Juni–augusti*
  Måndag-fredag: kl. 08.00–15.45.

*= Helgfria vardagar

Sociala beredskapen - när socialtjänsten har stängt

När det gäller akuta sociala ärenden kan du ringa 112 och begära sociala beredskapen:

 • Fredag och lördag: kl. 19.00–02.00.
 • Söndag: kl. 15.00–18.00.


Verksamheter A-Ö

Du kan skicka e-post till alla verksamheter på adressen
socialtjanst@gavle.se

Barnahus Gävleborg
Beroendecentrum Gävle
Birka halvvägshus, telefon  026-17 98 28
Bostadsgruppen, telefon 026-17 90 00.
Brottsförebyggarna i Gävle (BIG)

Familjeboendet, telefon 026-17 84 55.
Familjecentral Andersberg (FCA)
Familjehemsgruppen
Familjerådgivningen
Familjerättsgruppen
Familjestödet
Fältarna
Försörjningsstöd, socialbidrag

Grinden 

Hemsta öppenvård 
Hemstagården, telefon 026-17 91 53. 

Kompassen
Kontaktpersoner, telefon 026-17 95 88.

Mottagningsgruppen, telefon 026-17 95 70.

Sesam, telefon 026-17 24 58
Socialbidrag, försörjningsstöd
Socialnämnden
Stallgatan, telefon 026-12 88 24. 

Team Douglas 
Tillståndsgruppen

Unga vuxna, telefon 026-17 95 10.
Utredningsgrupp barn och familj (UGB), telefon 026-17 95 70.
Utredningsgrupp ungdom och familj (UGU), telefon 026-17 95 70.

Vuxenteamet

Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer

Chefer

Förvaltningschef, socialchef

Mats Collin
Telefon 026-17 87 74 (direkt), 026-17 90 00 (reception).
E-post mats.collin@gavle.se
Besök Skomakargatan 6 i Gävle.

Enhetschef Familjeenheten

Lars Lodin
Telefon 026-17 29 90 (direkt), 026-17 95 70 (reception).
E-post lars.lodin@gavle.se
Besök Skeppargatan 17A i Gävle.

Enhetschef Biståndsenheten

Wolther Planck
Telefon 026-17 87 43 (direkt), 026-17 90 00 (reception).
E-post wolther.planck@gavle.se
Besök Skomakargatan 6 i Gävle.

Politiker i Socialnämnden

Socialnämndens ordförande

Maritha Johansson
Kontaktinformation finns i Förtroendemannaregistret

Socialnämndens ledamöter och ersättare

Namn- och kontaktinformation finns i Förtroendemannaregistret


 

Tipsa andra om den här sidan

Misstanke om barn som far illa?

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till socialtjänsten eller polisen Mer om hur du gör en orosanmälan

Klaga på socialtjänsten?

Du som är missnöjd med socialtjänsten har rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart du ska vända dig beror på vad klagomålet gäller.