Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Behandlingssamordnare, Öppenvårdsenhet Vuxen Socialtjänst Gävle 2017-02-20
Speciallärare / Specialpedagog, Tallbo Särskola Grundsärskolan 2017-02-20
Lärare naturkunskap Borgarskolan 2017-02-21
Handledande undersköterska till Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2017-02-21
Specialpedagog till Sofedal rektorsområde Sofiedal rektorsområde 2017-02-22
Behandlingssamordnare, Öppenvårdsenhet Barn och familj Socialtjänst Gävle 2017-02-22
Familjebehandlare, Öppenvårdsenhet Barn och familj Socialtjänst Gävle 2017-02-22
Socialsekreterare, Utredningsenhet Ungdom Socialtjänst Gävle 2017-02-23
Socialsekreterare med uppföljningsansvar, Utredningsenhet Ungdom Socialtjänst Gävle 2017-02-23
Miljöchef till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Samhällsbyggnad Gävle 2017-02-26
Avdelningschef för Mark och Exploatering Samhällsbyggnad Gävle 2017-02-26
Intendent för offentlig konst till Gävle Konstcentrum Kultur & Fritid Gävle 2017-02-28
Biblioteksassistent Borgarskolan 2017-03-01
Förskollärare till Vallbacksgården Sörby förskoleområde 2017-03-01
Boendestödjare dagtid/kväll, HVB Sesam Norra Socialtjänst Gävle 2017-03-01
Boendestödjare natt, HVB Sesam Norra Socialtjänst Gävle 2017-03-01
Förskollärare Nordangården 2017-03-03
Två speciallärare, Lillhagsskolan 7-9 Lillhagen rektorsområde 2017-03-05
Vuxenutbildningschef Vuxenutbildningen 2017-03-05
Förskollärare till Häcklinge förskola Valbo förskoleområde 2017-03-05
Förvaltningschef Näringsliv & arbetsmarknad Gävle Gävle kommun 2017-03-05
Timvikarier till Sesam HVB Socialtjänst Gävle 2017-03-06
Skolläkare till Utbildning Gävle Elevhälsan 2017-03-12
Två samordnare till BIG, 1 med fokus kultur & fritid, 1 med fokus förhindra hedersvåld & extremism Gävle kommun 2017-03-12
Vill du bidra till ett bättre Gävle? Vi söker tim- och semestervikarier. Omvårdnad Gävle 2017-03-15
Bidra till ett tryggare Gävle! Vi söker vik Sjuk-/Distriktssköterskor Omvårdnad Gävle 2017-03-15
Socialsekreterare till Försörjningsstödsenhet Rehab/Integration Socialtjänst Gävle 2017-03-17
Semestervikarier Omvårdnad - Biståndshandläggare Omvårdnad Gävle 2017-04-02
Semestervikariat Omvårdnad - Enhetschefer Omvårdnad Gävle 2017-04-10