Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Lärare åk 1-3, Solängsskolan Solängen rektorsområde 2017-05-01
Lärare åk 4-6, Solängsskolan Solängen rektorsområde 2017-05-01
Förskollärare, Solängsskolan Solängen rektorsområde 2017-05-01
Lärare i Engelska till Borgarskolan Borgarskolan 2017-05-01
Lärare i handelsämnen till Borgarskolan Borgarskolan 2017-05-01
Lärare i hotell- och turismämnen och svenska till Borgarskolan Borgarskolan 2017-05-01
Drifttekniker IT Kommunledningskontoret 2017-05-02
Resurspedagog till Bomhus förskoleområde Bomhus förskoleområde 2017-05-02
Datalärare till Teknikprogrammet Polhemsskolan 2017-05-02
Lärare åk 1-3 till Hemlingby skola. Hemlingby skola 2017-05-02
Slöjdlärare till Solängsskolan. Solängsskolan 2017-05-02
Musiklärare till Solängsskolan. Solängsskolan 2017-05-02
Lärare i matematik/naturkunskap. Sofiedalskolan 2017-05-02
Förskollärare till Tallbo grundsärskola Grundsärskolan 2017-05-02
Speciallärare / Specialpedagog till Tallbo grundsärskola. Grundsärskolan 2017-05-02
Handledare med högskolekompetens till Möjligheten, Daglig Verksamhet Enheten för daglig verksamhet 2017-05-03
2 handledare med gymnasiekompetens till Enheten för Daglig Verksamhet Enheten för daglig verksamhet 2017-05-03
Ekonomiassistent till Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen 2017-05-03
Lärare åk 7-9 olika ämnen, Lillhagsskolan Lillhagen rektorsområde 2017-05-04
2 Gymnasielärare i matematik och naturvetenskapligt ämne till Vasaskolan Vasaskolan 2017-05-05
2 Gymnasielärare i svenska och engelska till Vasaskolan Vasaskolan 2017-05-05
Gymnasielärare i naturkunskap och biologi till Vasaskolan Vasaskolan 2017-05-05
Lärare i Teknik till Polhemsskolan Polhemsskolan 2017-05-05
Sfi-lärare Vuxenutbildningen Sfi Vuxenutbildningen 2017-05-07
Videokommunikatör Kommunikationsavdelningen 2017-05-07
Förskollärare till Herrgårdens förskola Herrgårdens förskola 2017-05-08
Lärare i samhällskunskap och religion Polhemsskolan 2017-05-08
Familjehemssekreterare till Rekryteringsenhet Socialtjänst Gävle 2017-05-10
Socialsekreterare till Utredningsenhet barn Socialtjänst Gävle 2017-05-10
Revisor/utredare Gävle kommun 2017-05-10
Förskollärare till Nordangården Nordangården 2017-05-11
Lärare 7-9 Vallbacksskolan Ma/NO Vallback rektorsområde 2017-05-11
2 st Speciallärare till Polhemsskolan Polhemsskolan 2017-05-12
Familjehemssekreterare till Familjehemsenhet Socialtjänst Gävle 2017-05-12
Leg. Psykolog, Avdelningen för Elevhälsa, Gävle Kommun Elevstödet Gävle 2017-05-14
Förskollärare i förskoleklass, Sätraängsskolan Sätra rektorsområde 2017-05-15
Förskollärare till Trödje förskola Nordöstra förskoleområdet 2017-05-15
Socialsekreterare till Försörjningsstödsenhet Rehab/Integration Socialtjänst Gävle 2017-05-16
Psykolog till Skolfam Socialtjänst Gävle 2017-05-17
Förskollärare till Ytterharnäs förskola Södra förskoleområdet 2017-05-18
Arkitekt med god gestaltningserfarenhet Samhällsbyggnad Gävle 2017-05-28
Vill du bidra till ett bättre Gävle? Vi söker tim- och semestervikarier. Omvårdnad Gävle 2017-05-31