Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Legitimerad Sjuksköterska/Distriktssköterska Omvårdnad Gävle 2017-06-28
Musiklärare till Andersbergsskolan Solängen rektorsområde 2017-06-28
Förskollärare till Tummelisagården Sörby förskoleområde 2017-06-28
Studie- och Yrkesvägledare - vägleda genom tjänstedesign Polhemsskolan 2017-06-28
Lärare åk 4-6, Sörbyskolan Vallback rektorsområde 2017-06-28
Vi söker två speciallärare till Andersbergsskolan Solängen rektorsområde 2017-06-28
Lärare till fantastiska Forsbacka skola Sofiedal rektorsområde 2017-06-28
Förskollärare till Milbogården och Källbackens förskola Nordöstra förskoleområdet 2017-06-29
Elevcoach 4-6, Andersbergsskolan Solängen rektorsområde 2017-06-29
Grundskollärare 4-6, Andersbergsskolan Solängen rektorsområde 2017-06-29
Förskollärare till Staffansgårdens förskola, specialavdelning Vallmon Brynäs/Nynäs förskoleområde 2017-06-30
Förskollärare till Staffansgårdens förskola Brynäs /Nynäs förskoleområde Brynäs/Nynäs förskoleområde 2017-06-30
Förskollärare till Staffansgårdens förskola Brynäs/Nynäs förskoleområde Brynäs/Nynäs förskoleområde 2017-06-30
Förskollärare/pedagogisk utvecklingsledare till Varvaterrassens förskola Nordöstra förskoleområdet 2017-06-30
Habiliterare sökes till LSS-verksamhet Omvårdnad Gävle 2017-06-30
LSS Handläggare och Biståndshandläggare SoL Omvårdnad Gävle 2017-07-02
Lärare i engelska och historia för skolan upp till åk 9 till Polhemsskolan Polhemsskolan 2017-07-02
Fritidsped/förskollärare, Autismspektrumgruppen Porfyrskolan Sätra rektorsområde 2017-07-03
Lärare åk 1, Ulvsäterskolan Sätra rektorsområde 2017-07-03
Lärare åk 4, Lilla Sätraskolan Sätra rektorsområde 2017-07-03
Lärare Porfyrskolan Sätra rektorsområde 2017-07-03
Lärare trä-och metallslöjd åk 7-9, Stora Sätraskolan Sätra rektorsområde 2017-07-03
Lärare ma/no 6-9, Stora Sätraskolan Sätra rektorsområde 2017-07-03
Lärare i musik till Lillhagen rektorsområde Lillhagen rektorsområde 2017-07-06
Lärare till Strömsbro skola åk 1-3 Strömsbro skola 2017-07-06
Lärare i bild 60 % Bergby centralskola Bergby centralskola 2017-07-07
Lärare till Alborga skola, åk 1-3 Alborga skola 2017-07-09
Vik Lärare i SO till Lillhagsskolan 7-9 Lillhagen rektorsområde 2017-07-09
Lärare i spanska och engelska, Lillhagsskolan 7-9 Lillhagen rektorsområde 2017-07-09
Lärare i textilslöjd och trä/metallslöjd, Lillhagsskolan 7-9 Lillhagen rektorsområde 2017-07-09
Musiklärare, Sätra rektorsområde Sätra rektorsområde 2017-07-10
Lärare Ma/NO till Sofiedalsskolan åk 4-6 Sofiedalskolan 2017-07-10
Lärare i sva åk 7-9, Polhemsskolan Polhemsskolan 2017-07-11
Bibliotekarie med ansvar för samordning av evenemang- och programverksamhet Kultur & Fritid Gävle 2017-07-28
Modersmålslärare, Bergby rektorsområde Bergby rektorsområde 2017-07-28
Nutritionsansvarig dietist Omvårdnad Gävle 2017-07-30
Nämndsekreterare Samhällsbyggnad Gävle 2017-08-07
Lärare 7-9, olika ämnen, Nynässkolan Solängen rektorsområde 2017-08-17
Förskollärare till Nordangården Brynäs/Nynäs förskoleområde 2017-08-24
Förrättningslantmätare Samhällsbyggnad Gävle 2017-09-10