Anhörigstöd

Familj sitter på brygga

Anhörigstöd vänder sig till dig som vårdar eller har stor omsorg om en närstående. Anhörigstöd kan genom personliga lösningar underlätta livssituationen och medverka till ökad livskvalitet – både för dig som vårdar och för den du vårdar.

I Anhörigstöd ingår

  • Anhörigcenter - mötesplats för dig som vårdar en anhörig eller närstående där du kan få råd och stödsamtal från anhörigstödjare och träffa andra i liknande situation.
  • Anhöriggrupper - möjlighet att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.
  • Anhörigstödsportalen - en kostnadsfri webbtjänst för dig som är anhörig.

Anhörigstöd erbjuder

  • Gemenskap
  • Råd, stöd och vägledning
  • Stödsamtal
  • Anhöriggrupper
  • Föreläsningar
  • Må bra-aktiviteter
  • Motivation och hembesök

Tipsa andra om den här sidan

Investors in people

Copyright © Gävle kommun     Organisationsnummer: 212000-2338    Plusgironummer: 14808-0

Medarbetare