God man

Personer som inte själv klarar av att tillvarata sina intressen kan få en god man till hjälp. Den person som får en god man till sin hjälp kallas för huvudman. En god man måste alltid ha sin huvudmans godkännande när det gäller olika åtgärder.

Den som har hjälp av en god man behåller sin rättshandlingsförmåga och har därmed full bestämmanderätt över personliga angelägenheter och tillgångar likt andra medborgare och är oförhindrad att ingå avtal, utfärda fullmakt, ta ut pengar från bank, köpa -sälja egendom m.m.

Vem kan få en god man?

I lagen står det att man kan få hjälp av en god man för att

  • bevaka sin rätt
  • förvalta sin egendom
  • sörja för sin person

Bevaka sin rätt

Om en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon inte kan bevaka sina rättigheter, har denne möjlighet att ansöka om god man.

Förvalta sin egendom

Ibland har man inte själv förmåga att ta hand om sina pengar och betala sina räkningar, då kan det behövas att någon annan hjälper till.

Sörja för sin person

Det finns personer som behöver hjälp med att ta hand om sig själva. Man kanske riskerar att bli sjuk i onödan, eller så förstår man kanske inte när man tar stora risker i sitt liv.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2015-07-21