Du är här: 

Fritidsaktiviteter och mötesplatser

Träffpunkten Moränen

Moränen är en träffpunkt för äldre personer med funktionsnedsättning.

Läs om träffpunkten Moränen.

Aktivitetshus Nygården

Nygården är ett aktivitetshus som erbjuder sysselsättning och gemenskap för personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning.

Läs om aktivitetshus Nygården.

Stöd till kultur – och fritidsaktiviteter

I Gävle kommun finns en kultursamordnare som arbetar för en aktiv kultur – och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kultursamordnaren samverkar bland annat med föreningar och studieförbund för att samordna och informera om kultur – och fritidsutbudet. Läs mer om arbetet med kultur och aktiviteter i informationsbladet till höger.

Stöd av kontaktperson, kontaktfamilj eller ledsagare

Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om och beviljas särskilt stöd i det dagliga livet i form av en kontaktperson, kontaktfamilj eller en ledsagare.Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-20