Aktuellt Till arkivet »
170922 Öppen huvudförhandling med Mark- och miljödomstolen 8 november

I projektet Å-rummet ger Samhällsbyggnad Gävle förslag på att sätta ner bryggor längs östra delen av Å-rummet. Samhällsbyggnad Gävle föreslår även ett byte av samtliga träd, förutom ett, längs den norra delen av Å-rummet, sträckan Rådmansbron-Murénbron.