Nyhetsarkiv

 • 170817

  Gångstråket förbi "Gudinnan" får nya markplattor

  Med start den 21 augusti kommer markvärme och nya markplattor i betong att läggas längs gångstråket framför Rådhuset och statyn Gudinna vid hyperboreiskt hav. De stora markplattorna kommer på plats i början av september, efter det läggs smågatsten.     

 • 170727

  Norra Rådmansgatan avstängd från 17 augusti

  Från och med den 17 augusti 2017 är Norra Rådmansgatan, mellan Norra Strandgatan och Nygatan, avstängd för motorfordonstrafik.

 • 170628

  Byggarbete till 20.00 vissa vardagkvällar

  Under en tid framöver kommer arbetet med ombyggnationen av centrumhållplatsen att pågå från 06.30 på morgonen till cirka klockan 20.00 vissa vardagkvällar. Vi ber om ursäkt för de olägenheter det kan medföra.

 • 170614

  Grävarbeten utökas norrut längs Norra Kungsgatan

  Från och med mitten av juni utökas området för grävarbeten längs Norra Kungsgatan till att omfatta även sträckan mellan Drottninggatan och Nygatan. Arbetet längs Norra Kungsgatan beräknas pågå till och med 18 augusti men datumet kan komma att förskjutas något.    

 • 170517

  Ombyggnation av Å-rummet – nu kan du lämna synpunkter

  Mark- och miljödomstolen har nu kungjort Samhällsbyggnad Gävles ansökan om vattenverksamhet och biotopskyddsdispens inför den planerade ombyggnationen av Å-rummet.

 • 170615

  Norra Kungsgatan avstängd 22 maj-11 augusti

  Från den 22 maj 2017 är Norra Kungsgatan, mellan Norra Strandgatan och Nygatan, avstängd för motorfordonstrafik. Under tiden för avstängningen kommer Norra Rådmansgatan istället att ha dubbelriktad trafik.

 • 170420

  Grävarbeten kan påverka framkomligheten

  Ombyggnationen av centrumhållplatsen fortsätter. Flera grävarbeten kan under perioden slutet av april/början av maj påverka framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter.

 • 170412

  Nu startar upprustningen av Esplanaden

  Den 18 april startar upprustningen av Esplanaden.

 • 170404

  Ansökan om tillstånd för ombyggnation av Å-rummet inlämnad

  Med start i slutet av 2017 planerar Gävle kommun att bygga om Å-rummet, utrymmet vid Gavleån mellan Centralbron och Rådmansbron längs med Norra Strandgatan.

 • 170324

  Trafiksignaler stängs av

  Från och med måndag den 27 mars kommer flera trafiksignaler i Gävle att stängas av.