Nyhetsarkiv

 • 180108

  Start för montering av nya väderskydd

  Mellan måndagen den 8 januari och 12 januari påbörjas montering av ett nytt väderskydd vid Centrumhållplatsen runt Rådhuset (se karta nedan).

 • 171122

  Centrumhållplatsen färdig 1 december – Bussar tillbaka 10 december

  1 december kommer ombyggnationen av Centrumhållplatsen vara färdig med undantaget att väderskydd inte är på plats.

 • 171109

  Dom från Mark- och miljödomstolen meddelas senast 19 januari 2018

  I projektet Å-rummet ger Samhällsbyggnad Gävle förslag på att sätta ner bryggor längs östra delen av Å-rummet. Samhällsbyggnad Gävle föreslår även ett byte av samtliga träd, förutom ett, längs den norra delen av Å-rummet, sträckan Rådmansbron - Murénbron.

 • 171030

  Norra Rådmansgatan öppnas 6 november

  Ombyggnationen av centrumhållplatsen vid Rådhuset går in i slutskedet. Från och med den 6 november 2017 öppnas Norra Rådmansgatan för motorfordonstrafik. Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan återgår till ordinarie enkelriktad trafik. Busstrafiken kommer tills vidare att vara kvar som idag.

 • 170926

  Norra Kungsgatan öppnas 30 september - Norra Rådmansgatan fortfarande avstängd

  Ombyggnationen av centrumhållplatsen vid Rådhuset fortsätter. Från och med den 30 september 2017 öppnas Norra Kungsgatan upp för dubbelriktad motorfordonstrafik. Norra Rådmansgatan, mellan Norra Strandgatan och Nygatan, är fortfarande avstängd för motorfordonstrafik.

 • 170922

  Öppen huvudförhandling med Mark- och miljödomstolen 8 november

  I projektet Å-rummet ger Samhällsbyggnad Gävle förslag på att sätta ner bryggor längs östra delen av Å-rummet. Samhällsbyggnad Gävle föreslår även ett byte av samtliga träd, förutom ett, längs den norra delen av Å-rummet, sträckan Rådmansbron-Murénbron.

 • 170907

  Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan avstängda 18-29 september

  Ombyggnationen av centrumhållplatsen vid Rådhuset fortsätter. Den 18-29 september 2017 är både Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan, mellan Norra Strandgatan och Nygatan, avstängda för motorfordonstrafik.  

 • 170817

  Gångstråket förbi "Gudinnan" får nya markplattor

  Med start den 21 augusti kommer markvärme och nya markplattor i betong att läggas längs gångstråket framför Rådhuset och statyn Gudinna vid hyperboreiskt hav. De stora markplattorna kommer på plats i början av september, efter det läggs smågatsten. 

 • 170727

  Norra Rådmansgatan avstängd från 17 augusti

  Från och med den 17 augusti 2017 är Norra Rådmansgatan, mellan Norra Strandgatan och Nygatan, avstängd för motorfordonstrafik.

 • 170628

  Byggarbete till 20.00 vissa vardagkvällar

  Under en tid framöver kommer arbetet med ombyggnationen av centrumhållplatsen att pågå från 06.30 på morgonen till cirka klockan 20.00 vissa vardagkvällar. Vi ber om ursäkt för de olägenheter det kan medföra.