Nyhetsarkiv

 • 170926

  Norra Kungsgatan öppnas 30 september - Norra Rådmansgatan fortfarande avstängd

  Ombyggnationen av centrumhållplatsen vid Rådhuset fortsätter. Från och med den 30 september 2017 öppnas Norra Kungsgatan upp för dubbelriktad motorfordonstrafik. Norra Rådmansgatan, mellan Norra Strandgatan och Nygatan, är fortfarande avstängd för motorfordonstrafik.

 • 170922

  Öppen huvudförhandling med Mark- och miljödomstolen 8 november

  I projektet Å-rummet ger Samhällsbyggnad Gävle förslag på att sätta ner bryggor längs östra delen av Å-rummet. Samhällsbyggnad Gävle föreslår även ett byte av samtliga träd, förutom ett, längs den norra delen av Å-rummet, sträckan Rådmansbron-Murénbron.

 • 170907

  Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan avstängda 18-29 september

  Ombyggnationen av centrumhållplatsen vid Rådhuset fortsätter. Den 18-29 september 2017 är både Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan, mellan Norra Strandgatan och Nygatan, avstängda för motorfordonstrafik.  

 • 170817

  Gångstråket förbi "Gudinnan" får nya markplattor

  Med start den 21 augusti kommer markvärme och nya markplattor i betong att läggas längs gångstråket framför Rådhuset och statyn Gudinna vid hyperboreiskt hav. De stora markplattorna kommer på plats i början av september, efter det läggs smågatsten. 

 • 170727

  Norra Rådmansgatan avstängd från 17 augusti

  Från och med den 17 augusti 2017 är Norra Rådmansgatan, mellan Norra Strandgatan och Nygatan, avstängd för motorfordonstrafik.

 • 170628

  Byggarbete till 20.00 vissa vardagkvällar

  Under en tid framöver kommer arbetet med ombyggnationen av centrumhållplatsen att pågå från 06.30 på morgonen till cirka klockan 20.00 vissa vardagkvällar. Vi ber om ursäkt för de olägenheter det kan medföra.

 • 170614

  Grävarbeten utökas norrut längs Norra Kungsgatan

  Från och med mitten av juni utökas området för grävarbeten längs Norra Kungsgatan till att omfatta även sträckan mellan Drottninggatan och Nygatan. Arbetet längs Norra Kungsgatan beräknas pågå till och med 18 augusti men datumet kan komma att förskjutas något.

 • 170517

  Ombyggnation av Å-rummet – nu kan du lämna synpunkter

  Mark- och miljödomstolen har nu kungjort Samhällsbyggnad Gävles ansökan om vattenverksamhet och biotopskyddsdispens inför den planerade ombyggnationen av Å-rummet.

 • 170615

  Norra Kungsgatan avstängd 22 maj-11 augusti

  Från den 22 maj 2017 är Norra Kungsgatan, mellan Norra Strandgatan och Nygatan, avstängd för motorfordonstrafik. Under tiden för avstängningen kommer Norra Rådmansgatan istället att ha dubbelriktad trafik.

 • 170420

  Grävarbeten kan påverka framkomligheten

  Ombyggnationen av centrumhållplatsen fortsätter. Flera grävarbeten kan under perioden slutet av april/början av maj påverka framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter.