Grävarbeten kan påverka framkomligheten

170420

Ombyggnationen av centrumhållplatsen fortsätter. Flera grävarbeten kan under perioden slutet av april/början av maj påverka framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter.


Klicka på bilden för att öppna en större version i nytt fönster

VA-arbete i korsningen Drottninggatan/Norra Rådmansgatan
Under perioden 24-28 april kommer VA-arbeten att utföras i korsningen Drottninggatan/Norra Rådmansgatan, utanför Stadshuset. Arbetet utförs av Gästrike Vatten i samarbete med Samhällsbyggnad Gävle.

Markvärmearbete längs Norra Rådmansgatan/Rådhustorget
Med start den 24 april kommer markvärmearbeten att utföras längs gångbanan och vägbanan på Norra Rådmansgatan samt på Rådhustorget.

Fjärrvärmearbete på Norra Rådmansgatan
Under perioden 20 april-5 maj kommer fjärrvärmearbeten att genomföras i vägbanan på Norra Rådmansgatan förbi Rådhuset. Framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter kan vara mycket begränsad på platsen.

Alla datum är ungefärliga och kan komma att justeras.