Om projekten

Gävle kommun genomför ombyggnationer och upprustningar i centrala Gävle med start 2016.