Gävles grönaste företag

Är ditt företag Årets grönaste företag i Gävle?

Nominera ditt företag som gör något utöver det vanliga. Eller tipsa gärna något annat företag i Gävle att anmäla sig.

Sista dag för nominering är 30 november 2017.

Pristagarna tillkännages på Gävle Miljögala den 24 mars 2018.

Företag:
Kontaktperson:
E-postadress:
Vilken typ av företag är ni?
Hur många anställda har det företag du arbetar på?Vilken är din befattning inom företaget?
Beskriv hur arbetsplatsen har utvecklat en produkt eller tjänst, har ett tillverkningssätt eller har ett miljöarbete som utmärker sig och bidrar till bättre miljö i Gävle.
Hur gör företaget/verksamheten för att minska miljöpåverkan gällande el, uppvärmning och produktion osv?

Hur gör företaget/verksamheten för att minska miljöpåverkan från resor och transporter?
B. Transporter av produkter

Hur gör företaget/verksamheten för att minska miljöpåverkan i andra sammanhang?

Har ni källsortering på företaget?


Om ja, vad?