Du är här: 

Glesbygd

En stor del av Sveriges yta består av glesbygd. För att människor ska kunna leva och bo i gles- och landsbygder krävs det bra kommunikationer.

Möjligheterna att resa kollektivt är begränsade för boende i glesbygd. Tågen når bara en del av de större tätorterna och bussarnas hållplatser ligger, för en del medborgare, för långt bort från hemmet. Ofta är boende i glesbygd hänvisade till den egna bilen.

Vi vill verka för att hitta nya lösningar för medborgare boende i glesbygd och en lösning är flextrafiken.

Vad är flextrafik?

Flextrafik är ett komplement till den ordinarie linjetrafiken och fungerar som anslutning till och från denna. Den är i första hand till för att medborgare som bor intill väg utan linjetrafik ska kunna nå olika former av samhällsservice. Läs mer om flextrafik på X-trafiks hemsida. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-08