Du är här: 

Vägar och gång- och cykelvägar

Gävle kommun ansvarar för skötseln av det kommunala vägnätet som innefattar vägar och gång- och cykelvägar. Målet är att Gävle ska vara en trygg och snygg stad.

Vägnätet i Gävle kommun har tre väghållare som ansvarar för skötseln och driften.

Statliga vägar – Trafikverket ansvarar för väghållningen av det statliga vägnätet vilket innefattar de större allmänna genomfartsvägarna, vägar på landsbygden och gång- och cykelvägar.

Kommunala vägar – Gävle kommun ansvarar för det kommunala vägnätet som omfattar vägar samt gång- och cykelvägar inom planlagt område i tätorterna.

Enskilda vägar – Underhålls av enskilda markägare eller organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar. Gävle kommun sköter vissa enskilda vägar inom kommunen.

I kommunens uppdrag ingår bland annat:

Hjälp oss att bli bättre!

Tillsammans kan vi öka tryggheten på kommunens vägar och gång- och cykelvägar. Upptäcker du brister eller felaktigheter kan du enkelt göra en felanmälan via vår e-tjänst eller ringa Gävle kommuns kundtjänst 026 – 17 80 00.

Upptäcker du akuta skador eller hinder kan ringa kommunens jourtelefon dygnet runt, 026 – 17 85 60.

Vägfakta

Gävle kommun sköter 45 mil vägar, 2 mil grusvägar, 2 mil enskilda vägar och 23 mil gång- och cykelvägar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-08

Beläggnings- underhåll

Här kan du se kommande beläggningsarbeten och hur ofta vi har tillsyn på våra vägar. Klicka här för att komma till kartan