Parkeringsavgifter

Centrala Gävle har tre parkeringszoner med olika parkerings-avgifter. Zonerna är indelade i färgerna röd, gul och blå samt området Eiraplan.

 Avgifter

Parkeringszon Kostnad/tim
Röd 15 kr
Gul 10 kr
Blå 5 kr
Eiraplan 2 kr

Dessa parkeringsavgifter gäller inte i parkeringshus eller på enskilda parkeringsplatser på tomtmark.

Vid vilka tider betalas parkeringsavgifter?

Vardagar kl. 09.00-18.00
Lördagar samt dag före röd dag kl. 09.00-15.00

Vid Gävle Centralstation och busstorget är parkeringsavgifter obligatoriska, oavsett tidpunkt och dag.

På området Eiraplan betalar du vardagar kl 09.00-18.00.

Betalning

Parkeringsavgifterna betalar du kontant eller via din mobiltelefon med så kallad telefonparkering. I vissa biljettautomater kan du även betala med ditt bensinkort.

Tipsa andra om den här sidan