Parkeringsavgifter

Centrala Gävle har fyra parkeringszoner med olika parkerings-avgifter. Zonerna är indelade i färgerna röd, gul, blå och vit samt området Eiraplan.

 Avgifter

Parkeringszon Kostnad/tim
Röd (max 2 tim) 15 kr
Gul 10 kr
Blå 5 kr
Vit 2 kr
Eiraplan 5 kr

Dessa parkeringsavgifter gäller inte i parkeringshus eller på enskilda parkeringsplatser på tomtmark. Det är viktigt att du alltid kontrollerar skyltningen på plats. Samhällsbyggnad Gävle tar inte ansvar för eventuella fel eller ändringar.

Vid vilka tider betalas parkeringsavgifter?

Vardagar kl. 09.00-18.00 (röd zon gäller till 19.00)
Lördagar samt dag före röd dag kl. 09.00-15.00

Vid Gävle centralstation och busstorget är parkeringsavgifter obligatoriska, oavsett tidpunkt och dag.

På området Eiraplan betalar du vardagar kl. 07.00-17.00. På parkeringen närmast Fjärran höjderbadet gäller parkeringsavgift alla dagar mellan kl. 00.00-24.00.

Betalning

Parkeringsavgift betalar du kontant eller via din mobiltelefon med så kallad telefonparkering. I vissa biljettautomater kan du även betala med ditt bensinkort.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-18