Parkeringsavgifter

Centrala Gävle har fyra parkeringszoner med olika parkerings-avgifter. Zonerna är indelade i färgerna röd, gul, blå och vitt samt området Eiraplan.

 Avgifter

Parkeringszon Kostnad/tim
Röd (max 2 tim) 15 kr
Gul 10 kr
Blå 5 kr
Vit 2 kr
Eiraplan 5 kr

Dessa parkeringsavgifter gäller inte i parkeringshus eller på enskilda parkeringsplatser på tomtmark.

Vid vilka tider betalas parkeringsavgifter?

Vardagar kl. 09.00-18.00 (Röd zon gäller till 19.00)
Lördagar samt dag före röd dag kl. 09.00-15.00

Vid Gävle Centralstation och busstorget är parkeringsavgifter obligatoriska, oavsett tidpunkt och dag.

På området Eiraplan betalar du vardagar kl 07.00-17.00.
På parkeringen närmast Fjärranhöjderbadet gäller parkeringsavgift alla dagar mellan 00.00-24.00.

Betalning

Parkeringsavgifterna betalar du kontant eller via din mobiltelefon med så kallad telefonparkering. I vissa biljettautomater kan du även betala med ditt bensinkort.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-09