Hemlingbybadet är nedlagt

Hemlingbybadet är nedlagt från och med 2017 på grund av att anläggningen är gammal och uttjänt.

Beslutet om nedläggningen fattades 2014, då det samtidigt beslutades att Valbobadet skulle rustas.

Marken där bassängerna ligger kommer att återtällas och det ska bli annan verksamhet på platsen.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-15