Sjösättningsramper

Här kan du lägga i eller ta upp din båt.

Vid Baggarevarvet, bredvid Limöbåtens angöringsplats, finns en ramp där du kan lägga i/ta upp din båt.


Observera att Baggarevarvets r
amp är avstängd för renovering under perioden april - sista september 2017. Använd istället Södra hamnpiren för sjösättning av båtar.

Vid Engesbergs camping finns en gjuten sjösättningsramp där du kan lägga i/ta upp din båt.

De flesta båtklubbar har också sjösättningsramper för båtar. Kontakta respektive båtklubb för mer information.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-15