Du är här: 

(3) Boulognerskogen, Stadsträdgården och Gamla kyrkogården

Boulognerskogens bro

Boulognerskogen, Stadsträdgården och Gamla kyrkogården har mycket stor betydelse som stadsnära parkområde. Lindallén, som går parallellt med Västra vägen från Gamla kyrkogården och in mot centrala Gävle, är troligen Stadsträdgårdens ursprung.

Allén planterades 1842 och kallas sedan 1987 Agnes von Krusenstjernas allé. Under mitten av 1800-talet utökades Stadsträdgården i flera etapper och 1865 förlängdes den mot väster med det område som, när det blev park, fick namnet Boulognerskogen. Gamla kyrkogården togs i bruk 1808.

Mer information

För mer information om området, läs boken: ”Gävles lunga, hjärta och röst – en guide till Stadsträdgården, Boulognerskogen och Gamla kyrkogården” av Cecilia Klang.

Hitta till området

Från Kungsbäcksvägen går det att gå/cykla över Dammbron vid Silvanum. Från centrum förbi Heliga Trefaldighets kyrka går det gång-/ cykelvägar. Det går även bra att nå området från Västra vägen.

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-05