Du är här: 

Förändringar i avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem från januari 2018

En kommun som inför maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan få statsbidrag för att utjämna skillnaden mellan kommunens faktiska kostnader och intäkterna från avgifterna.

Villkoret är att kommunen följer förordningens regler och Skolverkets indexering (uppräkning) av avgiftstaket.

2015 gjorde staten några förändringar i förordningen. Därför har Gävle kommun gjort en översyn av hur reglerna följs här. Resultatet av den översynen gör att kommunfullmäktige beslutat om förändringar från januari 2018.

Det innebär att

 • maxtaxan i Gävle höjs eftersom den har legat kvar på samma nivå sedan 2004
 • hushåll med tre barn som har plats inom förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem ska enligt nya beslutet betala avgift även för tredje barnet.
  Avgiftsbefrielse görs först för fjärde barnet
 • indexreglering kommer att ske varje år, det vill säga att avgiftstak och taxa
  räknas upp varje år
 • inkomstuppgift ska lämnas varje år och vid förändrad ekonomi i hushållet.

Konsekvenser av beslutet

 • Hushåll med sammanlagd inkomst över 42 000 kr får höjd avgift.
 • Alla hushåll med tre barn inom förskola/ fritidshem får höjd avgift.
 • Maximal avgiftshöjning för hushåll med inkomst över 46 080 kr samt tre barn i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem blir 665 kr/månad.

Avgiftstak och högsta avgifter 2018

Förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år)

  Avgiftstak Dock högst
Barn 1 3% 1 382 kr
Barn 2 2% 922 kr
Barn 3 1% 461 kr
Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift

Fritidshem eller pedagogisk omsorg (6-13 år)*

  Avgiftstak Dock högst
Barn 1 2% 922 kr
Barn 2 1% 461 kr
Barn 3 1% 461 kr
Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift

* I brevet som gick ut under v 49 stod det fel i tabellen om fritidshem/pedagogisk omsorg. Uppgifterna ovan är de korrekta.

Se fler mer detaljerade tabeller »

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-04