Du är här: 

Skolskjutsregler

Gävle kommun erbjuder skolskjutsar för:

  • elever i skolår 1-3 som har två kilometer eller mer till skolan.
  • elever i skolår 4-6 som har tre kilometer eller mer till skolan.
  • elever i skolår 7-9 som har fem kilometer eller mer till skolan.

Skolskjuts till eller från förskoleklass (6-års) eller skolbarnsomsorg erbjuds inte.

Det kan finnas andra skäl än avståndet som motiverar att skjutsbehovet prövas. Sådana orsaker kan vara:

  • trafikförhållanden 
  • elevens funktionsnedsättning 
  • annan särskild omständighet, till exempel tillfällig fysisk begränsning

Vid val av annan kommunal skola för sitt barn än inom upptagningsområdet eller om man väljer fristående skola gäller följande:

  • Ansökan om skolskjuts kan göras i samband med val av annan skola än den kommunen anvisat eleven.
  • Elev som är berättigad till skolkort/busskort till anvisad kommunal skola får behålla kortet vid val av annan skola, kommunal eller fristående.
  • Elev som åker med särskilt upphandlad transport, buss eller taxi, får behålla sin plats i bussen eller taxin till den skola som kommunen anvisat.
  • Tillfälligt anordnade skolskjutsar gäller endast de elever som under en bestämd tidsperiod av särskilda skäl anvisats skolskjuts

Kontakta i första hand skolan i skolskjutsfrågor.

För fördjupad information eller överklagan vid avslag kontakta skolskjutssamordnare 026-17 92 00.


 

 

Tipsa andra om den här sidan

Copyright © Gävle kommun     Organisationsnummer: 212000-2338    Plusgironummer: 14808-0

Medarbetare