Du är här: 

Inackorderingsstöd

Du som är folkbokförd i Gävle kommun och som ska studera i annan kommun, kan beviljas inackorderingsstöd.

Inackorderingsstöd är ett kommunalt bidrag som ersätter en del kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen). Det går att få tillägget till och med vårterminen det år du fyller 20 år. 

För att kunna få inackorderingsstöd ska du

  • vara inskriven i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan
  • vara folkbokförd hos en förälder i kommunen
  • studera på heltid
  • ha inackordering på grund av skolgången på studieorten
  • ha reseavstånd mellan hemmet (där du är folkbokförd) och skola på mer än 40 km eller vid kortare resväg åberopa särskilda skäl

Så söker du

För att du ska få det första månadsbidraget i början av höstterminen, måste ansökan komma in i god tid före terminsstarten. Kom ihåg att ansöka om inackorderingsstöd inför varje nytt läsår. Det kommer inte automatiskt, även om du har fått det föregående år.

  • För dig som redan går i gymnasieskolan bör ansökan lämnas in vid vårterminens slut läsåret innan (31 maj).
  • För dig som ska börja gymnasieskolan bör ansökan lämnas så snart du fått besked om antagning (31 juli).

Skicka med ett hyresavtal

När du skickar in ansökan om inackorderingsstöd ska du också skicka med en kopia på hyresavtalet. Om du inte ännu fått tag på någon bostad när du gör ansökan ska du skicka in en kopia på hyresavtalet så snart du skaffat bostad. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan om inackorderingsstöd.

Ändrade förhållanden

Vid ändrade bostads - eller studieförhållanden måste du meddela detta omedelbart till Samhällsbyggnad Gävle. Den som tar emot bidrag på felaktiga grunder blir återbetalningsskyldig.

Vid studier på fristående gymnasieskolor söks inackorderingsstöd hos Centrala studiestödsnämnden CSN.

Inackorderingsstöd beviljas inte vid andrahandsmottagande, så kallat frisök.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-29