Du är här: 

Överklagande av beslut

Enligt nya skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas och man får föra sin talan från 16 års ålder.

Stärkt rättssäkerhet

En av utgångspunkterna i den nya skollagen är att stärka barnens och elevernas rättssäkerhet. Därför kan fler beslut än tidigare överklagas.
I 28 kapitlet i skollagen finns alla beslut som kan överklagas samlade.

De beslut som får överklagas enligt skollagen är vissa beslut som fattas av Skolinspektionen, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen, kommuner och landsting, enskilda huvudmän samt av rektorn.
Källa: Skolverket

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-29