Du är här: 

Prövning under vårterminen 2018

Du som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har rätt att genomgå prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program. Prövning får göras för kurser med redan godkänt betyg och för gymnasiearbetet. Denna rätt gäller inte de kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar.

Vad är prövning?

En prövning innebär att du redovisar kunskaper och färdigheter i en kurs och att du bedöms utifrån kursens betygskriterier. Det är kursens mål som avgör hur prövningen läggs upp och prövningen kan därför variera stort mellan olika kurser. Om kursen har ett nationell prov ingår provet i allmänhet i prövningen.

Vid en prövning får du ingen undervisning eller handledning. Skolan tillhandahåller inte heller något studiematerial inför prövningen.

Prövning kan göras var som helst i landet under förutsättning att det finns en gymnasieskola som anordnar den aktuella kursen.  

Rätten att pröva kurser i det gamla gymnasiet (utbildning som påbörjades före den 1 juli 2011) upphörde den 30 juni 2016.

I Gävle kommun sker prövningen vid de kommunala gymnasieskolorna. Om du har några frågor om din prövning, kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Så här går det till

  • Du anmäler dig genom att fylla i och skicka in formuläret för anmälan till prövning senast den 31 januari 2018.
  • Prövningsavgiften, 500 kr/kurs, betalas på plusgiro 148 08-0 senast den  31 januari 2018. Skriv 31321-1859-4508, prövning och ditt personnummer som meddelande. Avgiften återbetalas endast om skolan av något skäl inte kan genomföra prövningen. Har du själv uteblivit från en prövning eller inte tagit kontakt med prövande lärare sker ingen återbetalning.
  • Inom tre veckor efter anmälningstidens utgång får du via e-post information om din prövning. Du ombeds då kontakta den eller de lärare som ska genomföra prövningen.

Har du fyllt 25 år ska du vända dig direkt till den kommunala vuxenutbildningen och göra en anmälan där.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-07