Du är här: 

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen

Det här är vuxenutbildningen

Komvux ger möjlighet att läsa grundskole- och gymnasiekurser.

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för personer över 20 år som har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Yrkesutbildning erbjuder gymnasial yrkesutbildning. Utbudet ändras kontinuerligt beroende på efterfrågan och arbetsmarknadsläget.

SFI (Svenskundervisning för invandrare) är en grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Studievägledning för alla vuxna Gävlebor.

Utbildningscentrum för distansstudier ger stöd och hjälp vid eftergymnasiala distansstudier, här kan du skriva tenta, få tekniskt support och boka studierum m.m.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-27

Vård- och omsorgsmässa

9 mars 15.00-18.00

Fronter

Utbildningschansen