Hållbara familjer

Hållbara familjer logga

I Hållbara familjer fick gävlefamiljer under tolv månader coachning att ändra sitt beteende och sina vanor i en mer miljövänlig inriktning.

Hållbara familjer gjorde skillnad

Hållbara familjer har genomförts under tre år, med start 2008. Den sista omgången av Hållbara familjer avslutades oktober 2011. För att veta om familjernas medverkan gjort någon skillnad har de varje år fått redovisa genom att fylla i enkäter och berätta hur de upplevt att delta i Hållbara familjer. 

Resultat Hållbara familjer 2010-2011

  • Minskat elförbrukningen i hushållet 13 %
  • Minskat den totala uppvärmningen  5 %
  • Ökat antal lågenergilampor 33 %
  • Ökat inköpen av ekologiska och närproducerade produkter 34 %
  • Minskat bilåkandet 19 %
  • Ökat cyklandet 7 %
  • Ökat bussresandet 41 %
  • Minskat flygresandet 48 %
  • 64 % av hushållen har idag miljömärkt el (27 % tidigare)
  • I dag sorterar familjerna i princip allt avfall

Vad är Hållbara familjer

 Hållbara familjer är Gävlefamiljer som under tolv månader blivit coachade att ändra sitt beteende och sina vanor i en mer miljövänlig inriktning. Kampanjen har genomförts i tre omgångar, ett år per omgång, med start hösten 2008 och avslut hösten 2011. Utvalda familjer i Gävle har träffats cirka en gång i månaden då de fått lyssna på föreläsare, delat erfarenheter och fått konkreta råd och tips hur de kan leva mer miljö-och klimatsmart i sin vardag.

Vi som arbetat med Hållbara familjer är representanter från Gävle Energi, Gästrike Återvinnare, Samhällsbyggnad Gävle och Gästrike Vatten.

 

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-07-12