Du är här: 

Gävle kommunarkiv

Ett brev med sigill

Tillgång till arkiv är en viktig hörnsten i vår demokrati och arkiven är en del av vårt gemensamma kulturarv. I Gävle kommunarkiv finns värdefulla källor till forskning - såväl samtida som historiska.

Från och med 1 januari 2016 byter stadsarkivet förvaltningstillhörighet till Kommunledningskontoret. Vi byter även namn till Gävle kommunarkiv.

Vi utför arkivmyndighetens uppdrag som följer av arkivlagen och Gävle kommuns arkivreglemente. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.

Om du har frågor, synpunkter eller vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Besök vår forskarsal!

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-27

Öppettider

Måndag, onsdag, fredag 9-16 Lunchstängt kl 12-13. Tisdag kl 9-12. Torsdag kl 13-16. Avvikande öppettider

Länkar och tips

Forska vidare via vår länksamling! Länkar och tips