Du är här: 

Projekt Norrlandet

Vi utvecklar infrastrukturen på Norrlandet.

 

Norrlandet är ett stort utvecklingsområde för Gävle. En långsiktigt hållbar utveckling av Norrlandet ställer krav på en grundläggande infrastruktur. Kommunalt vatten och avlopp, markbunden el, fiber, strandpromenader, säkra utfarter med mera utgör grunden för bättre miljö och hälsoskydd, robusthet och uthållighet, möjligheter till mervärden och utveckling. Du kan läsa mer här om vad som händer just nu på Norrlandet.

  • Samhällsbyggnad Gävle arbetar med att förbättra vägar och anlägga en strandpromenad. Vägarna justeras för att skapa säkrare utfarter och strandpromenaden ska öka tillgången till kustlinjen. Samhällsbyggnad, tillsammans med Trafikverket, bygger även ut gång- och cykelvägen som idag går till Bönan. En översyn av busshållplatserna görs också.

     
  • Gästrike Vatten bygger ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp från Engeltofta till Harkskär. Kommunalt VA tryggar en långsiktig hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det innebär tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för ett hav i balans samt levande kust och skärgård. Läs mer

     
  • Gävle Energi bygger nya elledningar, bredband och förbättrar gatubelysningen. Luftledningar ersätts med markförlagda kablar. Det gör elnätet säkrare och mindre känsligt för till exempel väderstörningar. Bredbandsutbyggnaden ger möjlighet att ansluta sig till fibernätet i Gävle.  Läs mer.

Under utbyggnaden är Norrlandet en byggarbetsplats. Det kan därmed förekomma damm, buller och trafikstörningar som kan påverka framkomligheten. Vi kommer att göra allt för att det ska bli så lite störningar som möjligt.

Prenumerera på e-postnyheter

Gästrike Vatten kommer att skicka nyheter via e-post cirka fyra gånger per år under utbyggnadstiden 2014-2016. Vi från Samhällsbyggnad Gävle kommer också att skicka ut information från oss i dessa brev. I breven rapporterar vi om aktuella händelser, tidplan samt framkomlighet och störningar. Vill du prenumerera på nyheter? Skicka uppgifter om: namn, adress, fastighetsbeteckning och e-postadress till info@gastrikevatten.se. Skriv Norrlandet i ämnesraden på ditt mejl.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-09

Aktuellt på Norrlandet

Läs om vad som händer på Norrlandet Aktuellt på Norrlandet

Få svar på dina frågor om Norrlandet

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om projekt Norrlandet. Frågor och svar