Aktuellt Till arkivet »
170420 Grävarbeten kan påverka framkomligheten

Ombyggnationen av centrumhållplatsen fortsätter. Flera grävarbeten kan under perioden slutet av april/början av maj påverka framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter.