Gävle i partnerskapsprojekt med Italien och Frankrike. Var med och tyck till!

Gävle kommun har påbörjat planeringen av partnersskapsprojektet Inclusion In Age Friendly City mellan E-seniors i Paris och E35 fondazione i Reggio Emilia. Projektet finansieras av EU-medel och är ett delprojekt inom äldrevänlig kommun. Initiativet att söka medel för utbytet kommer från de stormöten som genomfördes under hösten 2019.

Det huvudsakliga arbetet i projektet kommer att vara förberedelser, genomförande, sammanfattning och uppföljning av de internationella mötena. Fyra möten är inplanerade under 2021-2022. Två i Gävle, ett i Paris och ett i Regio Emilia. Alla möten kommer att bestå av studiebesök, erfarenhetsutbyte med olika teman och fokusgrupper. Genom goda exempel får vi möjlighet att inspireras och lära av varandra!

Sex representanter från Gävle kommun deltar vid bortamötena. Inför och under de två hemmamötena involveras fler deltagare. Det är här du som senior i Gävle kommer in i bilden med ditt engagemang, synpunkter och idéer. Det som tas fram i de större mötena blir en viktig grund inför besöken i Paris och Reggio Emilia.

Kort om projektet

Inclusion In Age Friendly City syftar till att genom konkreta åtgärder och genomförbara aktiviteter nå och höja livskvaliteten för seniorer som hamnat i ett socialt och digitalt utanförskap. Detta kommer exempelvis ske genom att ges möjlighet att delta i olika kulturella evenemang med hjälp av digitala verktyg.

För mer information, kontakta:

Kerstin Wadelius: 070-6367030
Bosse Westerlund: 070-5854699
Kerstin Weivert: 073-9817800