Bo nära och lev hållbart
- det mesta inom cykelavstånd i Sveriges andra bästa miljökommun