Upprop torsdag 19 augusti

Klasslistor kommer att anslås på skolan, personal finns behjälplig för att ta emot studenter. Önskemål om klasstillhörighet är inte möjligt.

Första dagen går eleverna i åk 1 mellan kl. 10 – 14. Lunch serveras för elever i årskurs 1.

 

Tid och plats för upprop:

 

Årskurs 1

Ekonomiprogrammet
10.00, Västertull, Brändströmsgatan 12

Salar:
EK21A:sal 30  
EK21B:sal 32  
EK21C:sal 50  
EK21D:sal 52  
 
Handels- och administrationsprogrammet
10.00, Västertull, Brändströmsgatan 12  


Sal:
HA 21: sal 41
 
 
Fordons- och transportprogrammet
10.00, Fordon- och media huset, Valbogatan 7 

 

Salar:

FT21A:sal  M11 
FT21B:sal M16 
FT21C:sal M25 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet

10.00, Röda huset, Valbogatan 9

 

Salar:

SA21A: sal 305  
SA21B: sal 405   

 

Årskurs 2
11.00

 

EK20A: sal 31  
EK20B:sal 33  
EK20C:sal 17  
EK20D:sal 53  
 
HA20 sal: 45  
 
FT20A: M19, Valbogatan 7  
FT 20B: Beckasinvägen 17, Näringen  
FT 20 C: Beckasinvägen 17, Näringen 
 
SA20A sal 304  
SA20B sal 403  

Årskurs 3
12.00 

 

EK19A sal 10  
EK19B sal 11  
EK 19C sal 43  
EK 19D sal 14  
 
HA19 sal 34 
 
FT19A  FT1:2 Valbogatan 7 
FT19B Beckasinvägen 17, Näringen 
FT 19C Beckasinvägen 17 , Näringen  
 
SA19A sal 402  
SA19B sal 506  
SA19C sal 502