Senarelagd fakturering för arrende, platsupplåtelse och hyra för saneringsfastigheter

Livsmiljö Gävle, mark- och exploatering, genomför under januari/februari 2019 systemunderhåll i faktureringstjänsten. Det innebär att faktureringen för nyttjanderätter och hyror för arrenden, platsupplåtelser och hyra för saneringsfastigheter kommer att senareläggas.

Du som har månadsfaktura kommer inte att få någon faktura i januari, i stället får du två fakturor i februari. Har du faktura som löper på andra avtalsperioder, till exempel kvartal eller halvår, får du automatiskt en utökad kredittid om 30 dagar.

Vi ber om ursäkt för olägenheter detta kan orsaka.

Har du frågor
Kontakta samhallsbyggnad@gavle.se Rubricera ärendet ”Senarelagd fakturering”.

Vad tycker du?
  • Gilla (0)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)