25 april återupptas sandupptagningen

Med anledning av det kraftiga snöfall som drabbade Gävle kommun 7–8 april fick sandupptagningen pausas. Men nu när mycket snö har smält undan så återupptas arbetet med att sopa vägar, gator, parker och torg rena från sand och grus efter vinterns halkbekämpning. Arbetet beräknas ta 4-6 veckor.

Då sopas din gata

Totalt ska 45 mil gator och 25 mil gång- och cykelvägar sopas rena. Sanden tas upp efter en bestämd turordning. På vår karta kan du se när beräknar att sopa ditt område.

Fastighetsägare – sopa ner trottoarens grus på gatan

Innan sandupptagningen kommer till en stadsdel är det viktigt att varje fastighetsägare sopar ner sand och grus från trottoaren längs fastigheten till gatan så att sandupptagningsfordonen kan sopa upp det. Fordonen är bara anpassade för att sopa upp grus. Trädgårdsavfall och liknande avfall ansvarar fastighetsägaren att ta bort. Om det hamnar i sopmaskinerna blir det problem och sandupptagningen tar längre tid.

Det är också viktigt att datumparkeringen följs, det gör sandupptagningen både snabbare och smidigare.