Dags för sandupptagning – 12 april börjar vi sopa Gävles vägar

På vissa platser har det redan grovsopats, men 12 april inleds årets sandupptagning där Gävles vägar, gator, parker och torg ska sopas rena från sand och grus efter vinterns halkbekämpning.

Sopa ner trottoarens grus på gatan

Innan sandupptagningen kommer till en stadsdel är det viktigt att varje fastighetsägare sopar ner sand och grus från trottoaren längs fastigheten ner på gatan så att sandupptagningsfordonen kan sopa upp det. Fordonen är bara anpassade för att sopa upp sand och grus. Trädgårdsavfall och liknande ansvarar fastighetsägaren att ta bort. Om det hamnar i sopmaskinerna blir det problem och sandupptagningen tar längre tid. Det är också viktigt att datumparkeringen följs, det gör sandupptagningen både snabbare och smidigare.

Se på webben när sanden tas upp

Totalt ska 45 mil gator och 25 mil gång- och cykelvägar sopas rena. Sanden tas upp efter en bestämd turordning där centrala Gävle är först ut för att sen fortsätta utåt mot de stadsdelar där datumparkering gäller. På www.gavle.se/sandupptagning visas vilka områden som sopas och tidplan för övriga områden.