Del av Kyrkogatan testas som cykelgata under september och oktober 2022

Bild på östra delen av Kyrkogatan som tillfälligt gjort om till cykelgata
Mellan 1 september - 31 oktober 2022 testas östra delen av Kyrkogatan i Gävle mellan Norra Köpmangatan och Norra Centralgatan som cykelgata. På cykelgatan har cyklister företräde medan all motortrafik ska anpassas till cyklisters hastighet och ska framföras på cyklisternas villkor.

Cykelgata – på cyklistens villkor

Cykelgator finns i många svenska städer, men testtillfället på Kyrkogatan är det första i sitt slag i Gävle. Bilar och andra fordonstyper är välkomna på cykelgator men har väjningsplikt när de kör in/ska korsa en cykelgata. Kyrkogatans enkelriktning gäller inte för cyklister. Fotgängare är hänvisade till trottoaren.

Den östra delen av Kyrkogatan används ofta av cyklister idag som tar sig mellan Rådhuset och Centralstationen. Trafiken är enkelriktad idag för motorfordon vilket är till stor fördel för cyklisterna under testperioden.

Se cykelgatans sträcka i kartan – klicka på kartbilden för att förstora.

Karta över cykelgata på Kyrkogatan

Så skyltas Kyrkogatan om

Under vecka 35, i slutet av augusti påbörjas arbetet med att sätta upp trafikskyltar och informationsskyltar i båda ändar av den aktuella sträckan. Även målning och märkning av gatan genomförs för att förtydliga cykelgatan.

En provperiod – därefter utvärdering

Under testperioden utförs mätningar av antalet cyklister och hur de positionerar sig på gatan. Mätningarna ska ligga till grund för en efterföljande analys som rapporteras till samhällsbyggnadsnämnden. Därefter tas beslut om cykelgatan blir en permanent lösning eller inte. Efter provperioden återställs gatan till bilgata i väntan på nämndens beslut.

Så påverkas trafiken

  • För dig som cyklist: Förutsättningarna för cykeltransporter förbättras i och med att all hastighet för motortrafik anpassas till cykelhastighet och cyklister får företräde i trafiken längs teststräckan. Korsande motortrafik från tvärgatorna Norra Köpmangatan, Norra Kopparslagargatan, Hattmakargatan och Norra Centralgatan har väjningsplikt.
  • För dig som fotgängare: Fotgängare hänvisas till den befintliga trottoaren.
  • För dig som bilist: Bilister har väjningsplikt mot cyklister och bilister som redan befinner sig på cykelgatan. De åtta parkeringsplatser som finns längs med Kyrkogatan mellan Hattmakargatan och Norra Köpmangatan tas bort under testperioden. Parkering hänvisas till parkeringshuset Oxen vars infarter och utfarter inte berörs. Andra parkeringsplatser inom närliggande område påverkas inte.

Kontakt

Amer Aslam, trafikplanerare

Tel. 026-17 80 00

trafik@gavle.se