Elever väljer gärna cykel till skolan

En färsk undersökning som Gävle kommun tagit fram visar att närmare 50 procent av alla vårdnadshavare till yngre elever i förskoleklass och lågstadiet skjutsar sina barn till skolan med bil. Detta trots att varannan Gävlebo har mindre än 15 minuters cykeltur till jobb och skola enligt Region Gävleborgs undersökning som uppmärksammades i augusti.

– Varje familj har egna förutsättningar, men många bor på gång- eller cykelavstånd till skolan. Vid stressiga mornar väljs ofta bilen till skolan, speciellt för yngre barn. Samtidigt vet vi att om barnet själv skulle få välja resesätt skulle fler cykla till och från skolan, säger Karola Fors, trafikplanerare på Gävle kommun.

De anledningar som ofta beskrivs varför vårdnadshavare skjutsar sina barn med bil har att göra med att färdsättet är bekvämt, en rädsla för att barnet ska bli utsatt för brott om de reser själva eller att det finns en oro för trafikolyckor längs vägen.

– Om fler tar bussen, går eller cyklar skapas en säkrare trafikmiljö runt skolan samtidigt som elever får röra på sig vilket gynnar deras inlärning och koncentration i skolan. Detta framgår i det material om trafiksäkerhet och hållbara resealternativ som vi sammanställt och skickat ut till kommunens skolor, säger Karola Fors.

Materialet ska användas som en uppmaning till vårdnadshavare att välja hållbara resealternativ. Här lyfts olika alternativ fram som grundar sig i de bästa resealternativen till skolan:

Bäst: Välj hållbara resesätt, gå, cykla eller åk buss. Fysisk aktivitet som att gå och cykla gynnar dagens inlärning. Barnet blir piggt och stark och får lättare att koncentrera sig och lära sig i skolan. Träna den säkraste vägen med ditt barn tills den dag då barnet på egen hand tar sig till skolan.

Näst bäst: Om vårdnadshavare måste ta bilen, lämna då en bit bort vid lämpliga parkeringsplatser eller droppzoner. Det ger barnet en välbehövlig promenad samtidigt som färre antal bilar i direkt anslutning till skolor gör området tryggare och luften bättre.

På Lillhagsskolan i Bomhus pågår ett lyckat arbete kring hållbar utveckling, vilket i juni 2021 resulterade i utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”:

– Vi arbetar med elevers lärande om hållbara livsval där transport är en viktig del av helheten. Många av våra elever promenerar och cyklar redan men tyvärr får många skjuts i bil eller kör egna mopedbilar vilket försämrar trafiksäkerheten runt skolområdet. Höga hastigheter och olämpliga parkeringar är ytterligare problem som uppstår. Om skolan kan påverka elevernas och vårdnadshavarnas val av resesätt kan vi tillsammans skapa en säkrare trafikmiljö, få eleverna att förstå att det finns alternativ till bilen och därefter få piggare elever som presterar bättre, säger Linda Östlund, biträdande rektor på Lillhagsskolan.