Gävle har snart en ny cykelplan

Cykelparkeringen framför Rådhuset
Många har engagerat sig i cykelplanen genom medborgardialoger, remisser och här på vår webbplats. Just nu pågår ett intensivt arbete med att väga in alla synpunkter innan planen ska beslutas

För ett cyklande på stark frammarsch

Under de tio år som gått sedan den förra cykelplanen har det hänt mycket inom cykelvärlden. Dagens utbud av elcyklar, lådcyklar och transportcyklar innebär andra krav på cykelinfrastrukturen. Några pendlar långt till arbetet och behöver snabba cykelvägar som liknar bilistens motorväg och i våra tätorter ska fler människor få plats på mindre yta och då är cykeln ett suveränt transportmedel. Cykelns ställning i transportsystemet är med andra ord på stark frammarsch.

Förbereds inför politiskt beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar upp cykelplanen för godkännande 25 maj 2020. Efter nämndens beslut gör vi de sista justeringarna innan kommunfullmäktige tar upp planen för godkännande 15 juni 2020.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kommer vi att förbereda planen för publicering. Du kommer tidigast att kunna läsa den här på vår webbplats hösten 2020.

Så fungerar cykelplanen

Den nya cykelplanen består av två delar:

  • Den första beskriver övergripande hur vi som kommun ska arbeta med cykelfrågor och hur det arbetet ska prioriteras.
  • Den andra delen består av bilagor, med kartor över alla kommunens tätorter och glesbygdsområden.