Gävle kommun efterlyser riskfyllda takkonstruktioner

Konstruktioner med underspända limträtakstolar innebär en säkerhetsrisk och därför söker bygglovsenheten vid Livsmiljö Gävle tips på byggnader där denna typ av takkonstruktion finns.

I enlighet med Statens haverikommissions uppmaning efterlyser Gävle kommun information om byggnader med underspända limträtakstolar. Anledning till efterlysningen är ett allvarligt takras som inträffade i norra Sverige tidigare i år.

Underspända takstolar brukar ofta finnas i större byggnader, som idrottshallar, simhallar, ridhus, mässhallar, köpcentrum, industrilokaler, större lagerlokaler eller liknande.

• Äger/förvaltar ni byggnader med underspända limträtakstolar?
• Projekterar ni/har ni projekterat med underspända limträtakstolar?
• Har ni byggt/bygger ni med underspända limträtakstolar?
• Har ni arbetat i projekt med underspända limträtakstolar?

Kontakta i så fall bygglovsenheten på Livsmiljö Gävle, via e-post bygglov@gavle.se eller telefon 026-17 80 00. Uppge fastighetsbeteckning eller adress för aktuell byggnad.